سفارش تبلیغ
صبا ویژن
عمو مهرداد شهادتت مبارک

بهت زده به ی نقطه ی نامشخص نگاه میکردم.در خلاء گم شده بودم.

تنها چیزی که احساس میکردم قطرات اشک روی گونه هایم بود.

باورم نمیشد روایت گر کاروان ما برادرش یک شهید باشد.

سرم گیج میرفت.صدای روایتگر مثل پتک توی سرم بود:

برادرمو تو شلمچه جا گذاشتم...

نوجوانی 15 ساله

دلداده ی خدا

مداح عاشق

 فراری از تعلقات

7 ساعت قبل از شهادت...مداحی...امضا بر عهد نامه...تیری درون قلبش...

شهادت در آغوش برادر...حرف آخرش:یا فاطمة الزهرا........و پیکرش در شلمچه...

تکیه دادم به صندلی.از اتوبوس به بیابان های در حال گذر نگاه میکردم و مثل دیوانه ها سرم را تکان میدادم.

باران اشک پیوسته میبارید.چشمانم را روی هم گذاشتم...

تصویر شهید 15 ساله مهرداد زمانی و اون نامه ی خونی از قلب تیرخورده اش هنوز جلوی چشمانم بود.

http://upload.tehran98.com/upme/uploads/fb71b74eb246574b1.jpg

دلم داشت از جا کنده میشد.احساس دین داشتم،احساس شرمندگی...

در دل سه بار فریاد زدم:راهت ادامه دارد،مطمئن باش.

و این تنها کاری است که میتواند آراممان کند.

امروز 21دی ماه ، سالروز شهادت شهید مفقودالاثر 15 ساله ، مهرداد زمانی است.

عمو مهرداد شهادتت مبارک

شادی ارواح طیبه ی همه ی شهدا صلوات

پی نوشت1:برای خواندن لحظه ی شهادت شهید به این آدرس مراجعه کنید

پی نوشت2:برای خواندن وصیت نامه ی شهید به این آدرس مراجعه کنید

پی نوشت3:دانلود فایل صوتی مداحی شهید7 ساعت قبل از شهادت

نویسنده:فاطمه سادات یوسفی


+ نوشته شـــده در شنبه 92 دی 21 ساعــت ساعت 5:0 صبح تــوسط دوستدار شهید همت | نظر